Vården av njursjuka ska bli bättre

Under tisdagen klipptes invigningsbandet till nya moderna lokaler på Centrallasarettet i Västerås, som ska ge en säkrare och effektivare vård av njursjuka.

Njurmottagningen och lasarettets två dialysmottagningar har fått nya lokaler - på samma våningsplan. Tidigare har verksamheten varit utspridd på olika plan och onödig transporttid har gått åt för personalen i hissar och trappor, tid som nu kan satsas på patienterna.

I de gamla lokalerna var också bloddialysmottagningen uppdelad på flera små salar. Nu finns istället en stor sal, vilket betyder att personalen bättre kan övervaka patienterna.

- Vi är mycket nöjda. Det blir en förbättring både för patienterna och personalen, säger avdelningschef Margareta Melander.