Äldreboende i Docksta

Det finns planer på att bilda ett aktiebolag i Docksta som ska driva Sjölidens äldreboende som ett privat vårdhem. Planerna bygger på att Dockstaborna köper aktier i bolaget som ska erbjuda 26 platser.
Förutsättningen är att Kramfors kommun förbinder sig att köpa platser på vårdhemmet. - Vi är medvetna om att det kan bli en konkurrenssituation med det kooperativ som vill bygga ett nytt Vågebo i Nordingrå men jag tycker att det finns plats för båda etableringarna säger projektledare Caroline Jungell i en kommentar till Radio Västernorrland.