Estländska regeringen fintar folket in i EU

Den 14 september nästa år, samma dag som Sverige har EMU-omröstning, går sannolikt också esterna till valurnorna för att rösta om landets inträde i EU. Nej-kampanjen i Estland, ledd av ekonomidoktorn Uno Silberg, säger att frågan som skall ställas i EU-omröstningen är olaglig.
–Med en lagligt ställd fråga kommer esterna att säja nej till EU, säger Uno Silberg. Han menar att de EU-vänliga politikerna har hittat ett sätt att kringgå lagen för att tvinga fram ett ja till EU. Rimmar illa med grundlagen Det är nämligen så att den estniska konstitutionen, alltså grundlagen, egentligen förhindrar Estland att överlåta landets suveränitet till någon annan. Om Estland går med i EU så låter man åtminstone en del av självbestämmandet gå till Bryssel. De estniska EU-motståndarna har hela tiden hävdat att grundlagen förbjuder ett estniskt EU-medlemskap om inte lagen ändras och det kan bara göras i en folkomröstning före EU-omröstningen. Folkomröstningsförslag nästa vecka I nästa vecka skall Estlands riksdag ta ställning till ett folkomröstningsförslag, där både grundlagsfrågan och EU-frågan slås samman till ett enda paket som esterna kan säja antingen ja eller nej till. Frågan lyder ungefär så här: Vill du gå med i EU och vill du ändra grundlagen? Skilja på frågorna ger nej Skulle man i stället först i en särskild folkomröstning bara fråga om esterna vill ändra grundlagen skulle svaret bli nej och därmed hela EU-frågan falla. Det visar en tidigare opinionsundersökning, säjer Uno Silberg. – 82 procent svarade nej på frågan om de ville att Estland skulle ge avkall på sin självständighet, säger Uno Silberg. Fintar befolkningen Ett sådant folkomröstningsresultat vill inte de estniska EU-positiva politikerna riskera. Därför kommer sannolikt riksdagen i nästa vecka besluta enligt det nu liggande förslaget som gör EU till den viktiga frågan och grundlagsändringen till en bisak, trots att stora delar av konstitutionen, enligt Uno Silberg måste skrivas om.
Christer Fridén