Kulturpengar till samisk tidning

Statens kulturråd har delat ut sina årliga anslag till kulturtidskrifter i Sverige. En av tidningarna som kulturrådet prioriterar är Sáminuorat som får 100 000 kronor.
Statens kulturråd har delat ut 14,9 miljoner kronor i produktionsbidrag till ett antal kulturtidskrifter i Sverige. Sáminuorat får alltså 100 000 kronor. - Det är bara att tacka och ta emot, säger Anneli Kråik, chefredaktör.
  • Var det här något ni hade budgeterat med? - Vi slängde in en ansökan och hoppades få pengar. Men jag hade glömt bort ansökan och hade inte alls räknat med detta.
  • Vad ska ni satsa på? - Vi har ju planer på att komma ut med sex nummer per år och ha en heltidsanställd journalist, säger Anneli Kråik. Inga samiska pengar Kulturrådets bidrag hade kunnat vara en riktigt trevlig julklapp för tidningen och steg mot ökad utgivning. Men samtidigt har sametingets kulturråd skjutit upp beslutet om bidrag till tidningen. - Det innebär att vi dagsläget inte kan komma ut med nån tidning alls. Det är ju i så fall om förbundet skulle låna pengar till oss. Vi vet ju inte om vi får några samiska pengar för den ansökan vi har skickat in har bordlagts till nästa år, säger Anneli Kråik.
  • Vad säger du om det? - Jag tycker vi har visat de senaste åren att vi har en bra produkt som läsarna vill ha. Får vi inga samiska pengar så är det för jävligt, säger Anneli Kråik.