Ljudstöd för dyslektiker vid körkortsprov

Nu blir det lättare för personer med läs- och skrivsvårigheter att klara teoriprovet till körkort. För den 21 september inför Vägverket, över hela landet, ett ljudstöd som kan läsa upp frågorna i provet för den som har problem med att läsa.

I nuläget kan dyslektiker få hjälp att göra provet muntligt med en personal från vägverket. Men många kan uppleva det som jobbigt att ha någon som tittar på och det minskar också resurserna för vägverket.

När ljudstödet tas i bruk kommer det innebära att väntetiderna för att få göra provet kommer att kortas.