Ny datalösning för samiskan

Nu finns en möjlighet att lägga upp en databas på samiska.
Den svenska databasleverantören Upright Database Technology meddelar att de är först ut i världen med språkstöd för samiska och en rad andra minoritetsspråk i sitt databasprogram. Företaget skriver i ett pressmeddelande att man klarar alla europeiska språk, minoritetsspråk som majoritetsspråk.