Jämställdhetsprogram kan skapa större klyftor

Nu kommer det kritik det jämställdhetsprogram som sametingets styrelse tagit fram. Det är sametingsledamoten Cecilia Önnhall från jakt- och fiskesamerna som menar att programmet kan skapa större klyftor mellan kvinnor och män.
Cecilia Önnhall menar att det borde vara alla samiska ledamöter som sitter i sametinget som ska ha hjälp och stöd vid plenumsmöten. - Det räcker inte som det är nu. Först och främst är inte målprogrammen tillräckliga som jag ser det. Sen måste man komma ihåg att jämställhetsarbetet är inte något man tar över en natt. Det handlar om att ändra på tankesättet, både hos samiska ledamöter och folket ute i samhället, säger hon. Större klyftor En punkt i det måldokumentet som sametingets styrelsen antagit ska yngre samiska kvinnliga småbarnsföräldrar slippa samåkning och få barnvakt under sametingets plenum. Cecilia Önhall säger att det här programmet kan skapa större klyftor mellan män och kvinnor. - Till exempel synen på att det är unga samiska kvinnor som behöver hjälp, istället för att arbeta med jämställhet där män och kvinnor ses som jämställda i arbetet med barn.