Toppnamn lämnar Telia-Sonera

Efter en skakig tid som styrelseordförande i Telia meddelade på tisdagen Skandias VD Lars-Eric Petersson att han lämnar posten som vice ordf i Telia-Sonera och inte ställer upp för omval till styrelsen.
Att Lars-Erik Petersson nu lämnar TeliaSonera kom inte helt oväntat. Han har visserligen inte varit styrelseordförande särskilt länge i Telia - dit kom han så sent som 2000 i samband med börsnoteringenn av Telia - men det har blåst häftigt under hans tid som Telias ordförande. Dels har Telia tvingats att skära ner personalen, dels har småspararna sätt hur aktiekursen rasat. Petersson fick också kritik för att ha gått bakom ryggen på ägarna när han och Soneras styrelseordförande i höstas plockade in Telias VD Anders Igel i den nya TeliaSonerastyrelsen. Hård kritik Till detta ska läggas att Petersson fått hård kritik för sitt ledarskap på sitt andra stora uppdrag, som VD för Skandia. Det har handlat om såväl skötseln av företaget som om frikostiga optionsprogram och tilldelning av lägenheter till ledande personer. Frågan är hur länge det går att leda två av Sveriges största företag när motgångarna hopar sig. Brev till näringsministern På måndagen skickade Lars-Erik Petersson ett brev till näringsminister Leif Pagrotsky, där han förklarade att han inte ställer upp till omval vid nästa bolagsstämma. Tidigare var det sagt att han skulle bli TeliaSoneras vice styrelseordförande. Soneras styrelseordförande Tapio Hintikka ska bli ordförande i det nya bolaget. Näringsdepartementet är nu på jakt efter en ny svensk i styrelsen för det svenskfinska telebolaget.
Sören Granath