Skolan i Otterbäcken hotas av nedläggning

Gallernäsets skola i Otterbäcken kan komma att läggas ned.
Det framgår av den långa lista med sparförslag som politikerna i barn och ungdomsutskottet sammanställt.

Det handlar delvis om att spara pengar, men också är det en fråga om antalet elever i skolan i Otterbäcken.

Gullspångs kommun tvingas till stora besparingar, bland annat kan musikskolan läggas ned och stödet till svagare elever försämras.

Det är förstås tufft nog, men en annan av punkterna gäller Gallernäsets skola i Otterbäcken som också hotas.

- Det går inte att ha för få barn i varje klass, så vi måste upp i nivå av antalet barn. I dag är det cirka 40 barn från årskurs ett till sex, säger Carina Gullberg socialdemokratiskt kommunalråd i Gullspångs kommun.

Otterbäcken har utnämnts till en framtidsort i kommunen, men det hjälps alltså inte.

Socialdemokraten Margita Dagobert är ordförande i det ansvariga politiska utskottet och hon menar att antalet elever på skolan är för litet.

I kombination med vikande elevantal totalt sett kan man tvingas lägga ned skolan oavsett de ekonomiska problemen.

Personalen på skolan vill inte uttala sig om politikernas planer.

Ulf Eriksson driver gatukök i Otterbäcken, han förstår inte hur man ska locka barnfamiljer till Otterbäcken om man samtidigt lägger ned skolan.

- Har vi ingen skola, så kommer vi att få det svårt att locka till oss familjer som vill flytta hit.