Vårdnadsbidrag kan införas 1 juli

1 juli 2008 kommer kommunerna att kunna införa vårdnadsbidrag. Därmed har regeringspartierna kommit överens om ett datum för att genomföra två av de fyra utlovade reformerna i familjepolitiken. Även jämställdhetsbonusen införs samtidigt som vårdnadsbidraget.

Socialminister Göran Hägglund är nöjd trots att han hade hoppats på ett vårdnadsbidrag redan till årsskiftet.

– Jag är nöjd, framförallt med att vi har fått ett besked. Nu ökar möjligheterna för föräldrarna att bestämma utifrån sina egna barns behov, säger Göran Hägglund.

Hjärtefråga
Ett kommunalt vårdnadsbidrag är en hjärtefråga för kristdemokraterna och så sent som i april i år sade en trosviss Göran Hägglund till Ekot att bidraget skulle vara infört redan till årsskiftet.

– Det arbete som vi bedriver i en arbetsgrupp bedrivs på det sättet att vi ska kunna genomföra det 1 januari 2008, sa Göran Hägglund i april.

Men nu skjuts alltså reformen framåt i ett halvår. Den innebär att kommuner får rätt att betala ut ett bidrag på 3 000 kronor i månaden skattefritt till den förälder som vill jobba deltid eller var hemma med ett barn i åldern ett till tre år.

Paket med reformer
Vårdnadsbidraget har kritiserats för att motarbeta jämställdheten och riskera att utarma förskolan.

Därför har andra allianspartier krävt att vårdnadsbidraget ska ingå i ett paket av fyra reformer, nämligen förutom vårdnadsbidraget även satsningar på förskolan, barnomsorgspeng och en jämställdhetsbonus.

Nu skjuts barnomsorgspengen och satsningarna på förskolan på framtiden, men det oroar inte jämställdhetsminister Nyamko Sabuni.

– Vårdnadsbidraget gäller ju första åren upp till tre år av barnens tid. Redan idag vet vi att förskolan inte har så mycket pedagogik första och andra året, utan det kommer senare, säger Nyamko Sabuni.

3000 kronor
Däremot införs jämställdhetsbonusen samtidigt som vårdnadsbidraget. Det är en skatterabatt på maximalt 3 000 kronor i månaden till de föräldrar som delar lika på föräldraförsäkringen.

Om det är föräldern som jobbar eller som stannar hemma som ska få rabatten är ännu inte klart.

Det är inte heller klart om ett vårdnadsbidrag kommer att innebära att rätten för tillsvidareanställda att vara hemma med föräldraförsäkring blir längre än dagens 18 månader, men enligt vad Ekot erfar kommer det att förlängas till tre år.

Vårdnadsbidraget är en gammal stridsfråga som har delat borgerligheten många gånger.

Ett statligt vårdnadsbidrag infördes av den borgerliga regeringen 1991-1994 men togs bort lika snabbt av den efterträdande socialdemokratiska regeringen.

”Dyrt att avveckla”
Det kommer att ske igen vid ett eventuellt maktskifte 2010, säger Thomas Eneroth, socialdemokrat och vice ordförande i socialförsäkringsutskottet. Men det kan bli svårt säger han, och syftar på erfarenheter från Norge.

– Det är väldigt dyrt att avveckla, eftersom man då måste börja med att bygga ut barnomsorg och hitta ersättningssystem som gör att kvinnor kan återetableras på arbetsmarknaden, säger Thomas Eneroth. 

Katarina Helmerson
katarina.helmerson@sr.se