Bråket kring biltrafiken i Stockholm sprider sig

Flera borgerligt styrda kommuner runt Stockholm, planerar en folkomröstning om trängselavgifter för trafiken i Stockholm i samband med folkomröstningen om EMU den 14 september nästa år. Lennart Gabrielsson, folkpartistiskt kommunalråd i Sollentuna, är starkt emot de socialdemokratiska planerna att införa trängselavgifter i Stockholm.
–Det är främst våra innevånare som får betala priset genom minskad rörlighet. säger Lennart Gabrielsson. Vi bor i en region med gemensam bostads- och arbetsmarknad, och de som har långa resor och inte har råd att betala vill socialdemokratera stänga ute. Det är socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet har kommit överens om att införa trängselavgifter i Stockholms kommun. I samband med valet 2006 är det tänkt att stockholmarna ska få säga vad de tycker. Förslag i vår Ett förslag på trängselavgifter kommer till våren, säger socialdemokraten Annika Billström, som önskat att de borgerliga partierna kontaktat henne innan de gått ut med kravet på folkomröstning nästa höst. – Jag hoppas vi kan tala om detta och ha en dialog, säger Annika Billström.
Erik Ridderstolpe