Kommunerna i äldrevårdssamarbete med landstinget

Landstinget Kronoberg och omsorgsförvaltningen i Växjö kommun har samarbetat under två år för att förbättra äldrevården för boende i centrum och på söder i Växjö. Resultatet har bland annat inneburit förbättrade möjligheter till hembesök av läkare och ökade möjligheter till rehabilitering i hemmet.
Projektledaren Jan-Olof Svensson säger att arbetet slagit mycket väl ut och tanken är att arbetet nu ska fortsätta.. Samarbetet har nu kommit att omfatta även Teleborg i Växjö, och på längre sikt kan det bli så att även andra kommuner i länet följer "Växjömodellen" för äldrevård i hemmet.