Dansk budget klar

Det danska folketinget har med stor majoritet godkänt nästa års budget.
Budgeten som totalt omfattar 430 miljarder danska kronor röstades igenom med röstsiffrorna 101 mot 11, efter att den borgerliga regeringen sett till att få majoritet genom olika överenskommelser med oppositionen. Den nya budgeten ger de sämst ställlda pensionärerna i Danmark ett extratillskott på motsvarande drygt 6.000 kronor om året. I budgeten slås också fast att de danska priserna på sprit och tobak sänks kraftigt nästa höst.