Kristdemokrater vill ha kärleksskolor i länet

Kristdemokraterna vill att Västra Götalandsregionen startar särskilda kärleksskolor.
Tanken är att kärleksskolan ska kunna ge nyblivna par relationsträning för att förebygga framtida kriser. Både unga och äldre ska kunna gå i kärleksskolan som enligt kristdemokraterna kan ske i form av studiecirklar, helg- eller sommarläger. Förslaget behandlas av regionstyrelsen om en vecka.