Gammal deponi läcker ut tungmetaller i Välabäcken

Utsläppen av tungmetaller i Välabäcken har varit kända länge men nu vet Helsingborgs kommun var utsläppen kommer från.
- Den största misstanken ligger på en gammal deponi, att det läcker från den, säger Peter Göransson på miljökontoret i Helsingborg. Det handlar om utsläpp av tungmetaller som koppar, nickel, kvicksilver och zink som kan innebära risk för alla organismer. Djur och växter tar upp tungmetallerna och slutligen når det även oss människor och till sist är det havet som får ta emot alla dessa föroreningar. - Generellt sett när det gäller metaller storskaligt så börjar man få bukt med problemen. Men det finns då fortfarande källor och dem jobbar vi med, säger Peter Göransson. Kommer ni någonsin att kunna spåra de här utsläppen av tungmetaller och ställa någon till svars? - Ja, jag tror det, men är inte säkert att vi kan ställa någon enskild tillsvars utan det här kan vara diffust från flera olika källor, säger Peter Göransson.