EU-tobak ska märkas

Nu är det slutgiltigt klart att tobaksprodukter som säljs inom EU måste förses med väl synliga varningar. Detta sedan EG-domstolen på tisdagen avslog överklagan från ett brittiskt tobaksbolag.
Enligt de nya hårdare reglerna ska hälsovarningar täcka omkring en tredjedel av både baksidan och framsidan på cigarrettpaketen, och beteckningarna ”light” (lätt), och ”mild”, förbjuds på cigarettpaket inom EU.