Värmlänningens månadslön 19 700 förra året

Förra året hade vi svenskar en genomsnittlig månadslön 21 300 kronor. Föga förvånande är att männens genomsnittliga månadslön var betydlig högre än kvinnornas, drygt 4 000 kronor.
I Värmland, Dalarna och Gävleborgs län stannade medellönen förra året på 19 700 kronor i månaden. Värt att notera är att det hos oss, till skillnad från riket i övrigt, har både män och kvinnor i offentlig sektor en högre genomsnittlig månadslön är män och kvinnor i privat sektor. Allt enligt Statistiska Centralbyrån.