Barn kör sitt eget tåg

Eget tåg för en dag. Det kan bli verklighet för några skolor och klasser i länet.
Inlandsbanan AB firar 10-års jubileum nästa år och i samband med det anordnas en tävling för skolklasser i de kommuner som är delägare i Inlandsbanan. Syftet är att uppmärksamma kommunernas satsning på Inlandsbanan.