Riksrevisorer nominerade

Riksdagens konstitutionsutskott nominerade på tisdagen de personer KU tycker ska leda Sveriges nya riksrevisionsmyndighet.
De KU anser ska bli riksrevisorer är Eva Lindström, i dag budgetchef på finansdepartementet, Lennart Grufberg, kammarrättspresident och Kjell Larsson, revisionsdirektör. Den nya myndigheteten kommer att bli ansvarig för all granskning av statens verksamhet. Den tar nästa sommar över efter Riksrevisionsverket och riksdagens revisorer. Förhoppningen är att granskningen ska bli mer oberoende.