Nokias prognos sänkte aktien

Nokia, världens största tillverkare av mobiltelefoner, har presenterat vad de kallar för en uppdaterad prognos för det fjärde kvartalet. I prognosen säger bolagsledningen att Nokia ytterligare kommer öka sina marknadsandelar för mobiltelefoner. Men att försäljningen minskar.
Nokia är redan i dag världens största tillverkare av mobiltelefoner och den ställningen är tills vidare helt ohotad. Fyra av tio mobiltelefoner som säljs i dag världen över är Nokiatelefoner. Och den marknadsandelen tänker Nokia öka i år under det nu pågående kvartalet. Och också vinsten på mobiltelefontillverkningen kommer att öka, säjer Nokialedningen i den prognos över fjärde kvartalet som presenterades på tisdagen. Detta trots att man tycker sig se en tendens att det säljs allt fler billigare modeller. Man räknar ändå med en något ökad rörelsemarginal -på varje 100-lapp kunden betalar för en Nokiatelefon kan man räkna med att lite drygt 22 kronor hamnar i Nokias redan välfyllda kassa. Det är alltså mobiltelefonerna som är Nokias vinstmaskin. När det gäller försäljning av nät för mobilteletrafiken är prognosen mer dämpad. Visserligen tror man på ökad försäljning under årets tre sista månader, men någon egentlig vinst under den perioden räknar Nokia inte med. På Stockholmsbörsen föll både Nokia och Ericssons aktier när prognosen presenterats - Nokia med 5,50 kr till 157 kr och Ericsson med 55 öre till 7,90