Petersson lämnar TeliaSonera

Lars-Eric Petersson meddelade på tisdagen att han lämnar det nybildade TeliaSonera. Han står inte till förfogande för omval till styrelsen inför den ordinarie bolagsstämman år 2003 och det är inte helt oväntat att han går.
Att Lars-Eric Petersson nu lämnar TeliaSonera kom inte helt oväntat. Han har visserligen inte varit styrelseordförande särskilt länge i Telia - dit kom han så sent som år 2000, i samband med börsnoteringen av Telia. Men det har blåst häftigt under hans tid som Telias ordförande. Dels har Telia tvingats skära ner personalen, dels har småspararna sett hur aktiekursen rasat. Petersson fick också kritik för att ha gått bakom ryggen på ägarna när han och Soneras styrelseordförande i höstas plockade in Telias VD Anders Igel i den nya TeliaSonera-styrelsen. Till detta ska läggas att Petersson fått hård kritik för sitt ledarskap på sitt andra stora uppdrag, som VD för Skandia. Det har handlat om både skötseln av företaget, frikostiga optionsprogram och tilldelning av lägenheter till ledande personer. Frågan är hur länge det går att leda två av Sveriges största företag när motgångarna hopar sig. I måndags skickade Lars-Eric Petersson ett brev till näringsminister Leif Pagrotsky, där han förklarade att han inte ställer upp till omval vid nästa boagsstämma. Tidigare var det sagt att han skulle bli TeliaSoneras vice styrelseordförande. Och näringsdepartementet är nu på jakt efter en ny svensk i styrelsen för det svenskfinska telebolaget.