Försäljningen av Skånetvätten stoppad

Skånetvätten blir kvar i Region Skånes ägo. Därmed river den nya rödgröna majoriteten upp det gamla borgerliga beslutet om försäljning.
De borgerliga partierna började förbereda en försäljning av landstingets tvätteri redan 1998. Försäljningen har sedan dess blivit lång politisk historia där man började upphandling av tvätt i privat regi, men det avbröts och det begicks misstag som Länsrätten fick avgöra. Men inte ens idag gav moderaten Jerker Swanstein upp tanken på försäljning. - Skånetvätten har inte konkurrenskraftiga priser. De har stigit med 25 procent på två år, något som inte märks någon annanstans än i sjukhusens budgetar och det föreligger ingen monopolliknande situation inom tvättmarknaden, det råder en god konkurrens. Därav är priserna låga. Förslaget var alltså att stoppa det gamla borgerliga förslaget om utförsäljning. Och socialdemokraten Uno Aldegren vidhöll. - Vi gör en annan bedömning. Vi vill inte försätta oss i ett läge där vi får en monopolsituation i den här branschen. Vi tycker att den tvättorganisation som vi har är konkurrenskraftig Det blev votering och förslaget att stoppa försäljningen vann med siffrorna 87 mot 61.