Sveriges mäktigaste granskare klara

Nu är det klart vilka tre som ska nominerats till att vara Sveriges nya mäktigaste revisorer. De blir alla tre chef för den nya myndighet som ska granska den svenska staten.
De tre cheferna som alla blir lika mäktiga är alltså Lennart Grufberg som är kammarrättspresident i Sundsvall och bland annat jobbat på riksskatteverket. Kjell Larsson som jobbat för den europeiska bedrägeribekämpningsbyrån OLAF och Eva Lindström som är budgetchef vid finansdepartementet. Makten i Sverige granskas idag av två olika revisioner. Riksrevisionsverket som lyder under regeringen och granskar myndigheter och förvaltning. Riksdagens revisorer som mer riktar in sitt arbete på politisk granskning av olika projekt, hur väl används skattepengarna vid bygget av Botniabanan Från den 1 juli nästa år ersätts dom två myndigheterna med en enda myndighet, Riksrevisionen. Den nya riksrevision ska lyda under riksdagen, till skillnad från dagens riksrevisionsverk som är underställd regeringen. Därmed blir Sverige mer likt andra länder och förhoppningen är att granskningen i framtiden ska bli mer oberoende. Den nya myndigheten ska granska hela kedjan från ett regeringsbeslut till hur sista kronan används.
Edvard Unsgaard