Många polisasprianter till Västmanland nästa år

Rikspolisstyrelsen har gett klartecken till polismyndigheten i Västmanland att ta emot trettio nya polisaspiranter till juni nästa år - det kan jämföras med januari nästa år då västmanlandspolisen blivit tilldelad åtta aspiranter.
De nya aspiranterna gör att rekryteringen av poliser till länet fått en ordentlig skjuts på väg mot målet på 490 poliser till slutet av år 2004. Jan Larsson är rekryteringsansvarig vid polisen i Västmanland och han tror att den ökade brottsligheten i området är en förklaring till det stora tillskottet. Men även det faktum att Rikspolisstyrelsen anser att myndigheten har ekonomin i balans och därför klarar av att anställa så pass många nya poliser. Men så pass många som 30 nya poliser till juni 2003 tror inte Jan Larsson att det i slutändan kommer att bli utan snarare kanske hälften beroende på hur många som söker sig hit. Det centralt satta målet att 2004 ha en poliskår på 490 personer i Västmanland är också en förklaring. Idag finns det 410 poliser och Jan Larsson tror att, med tanke på de kommande årens pensionsavgångar och den här nya rekryteringskvoten, man når det målet först om 5-6 år.