– Ingen nyhet att det är gott om torsk!

ÅHUS. Att Fiskeriverkets senaste provfiskningar visar på en god tillgång på torsk i Östersjön kommer inte som någon överraskning för yrkesfiskarna.
– Vi har sett trenden i flera år nu, säger Johan Wulff i Åhus.
Fiskeriverkets undersökningar av torskbeståndet gjordes i slutet av november. – Det är den största mängd vi fångat under de här expeditionerna sedan 1988, säger fiskeribiolog P O Larsson vid Fiskeriverkets havsfiskelaboratorium i Lysekil. KRITISK P O Larsson är mycket kritisk till beslutet om ett ensidigt svenskt torskfiskestopp, som planeras träda i kraft den första mars nästa år. Han gör bedömningen att den nya rapporten kan ligga till grund för en omprövning av beslutet. PRESTIGE – Jag hoppas att regeringen inte låter det gå prestige i att driva igenom ett fiskestopp nu, säger Åhusfiskaren Johan Wulff. Miljöpartiets språkrör Maria Wetterstrand säger att hon ännu inte hunnit ta del av Fiskeriverkets nya resultat, men hon är tveksam till vilka slutsatser man kan dra av ett enstaka provfiske. – Ingen skulle vara gladare än jag om det visar sig att torskens tillstånd i Östersjön är betydligt bättre än vad man hittills trott. Men den här rapporten kan inte ensam ligga till grund för en ändrad bedömning, säger hon.