Vem som helst kan bli nämndeman enligt förslag

I princip vem som helst skall kunna utses till nämndeman och därmed kunna döma misstänkta brottsligar i framtiden. Det är en statlig utredning som väntas föreslå förändringar i de nuvarande reglerna som gör att nämdemän bara tillstätts av politiker.
Den statliga utredningen väntas föreslå att 20 procent av nämndemännen ska tillsättas av andra än politiker. Nämdemän ska representera samhället i domstolarna och har lika stor makt som domarna när det gäller at fria eller fälla en person. Medelåldern bland landets nämdemän är nästan 60 år och den statliga utredningen har tagit fram en rad förslag för att få yngre personer att bli nämdemän. Det handlar bland annat om att höja ersättningarna, men också att låta andra än politiker sköta tillsättningen. Domstolsverket är en av dom instanser som har tagit ställning till utredningens förslag och de tycker att politikerna bör sköta tillsättningen av nämdemän även fortsättningsvis.