Kd vill starta kärleksskolor i regionen

Kristdemokraterna (kd) vill att Västra Götalandsregionen startar särskilda kärleksskolor. Tanken är att kärleksskolan ska ge nyblivna par en relationsträning för att kunna förebygga framtida kriser.
Både unga och äldre ska kunna gå i kärleksskolan, som enligt kristdemokraterna ska ske i form av studiecirklar i form av helg- eller sommarläger. Förslaget behandlas av regionstyrelsen i nästa vecka. Conny Brännberg (kd) i Skövde väckte tanken om en kärleksskola, men han fick inget gehör i kommunfullmäkitge.