Slut på Topp vid årsskiftet

De anställda kommer att vara kvar i produktionen fram tills mitten av december och därefter kommer fabriken att monteras ner. Igår avslutades MBL-förhandlingarna om villkoren för de 65 anställda på Topp i Brålanda. Om arbetsuppgifter saknas kommer det finnas möjlighet till arbetsfri uppsägningstid, men ingen kommer att få något avgångsvederlag. Inom den närmsta veckan kommer facket även föra en diskussion med Trygghetsrådet angående vilket stöd personalen kan få inför framtiden.