Mycket hembränt på Gotland

Gotland ligger högst bland länen i landet när det gäller tillgång till hembränd sprit. Och det gäller såväl vuxnas som tonåringars konsumtion.
En enkät hos öns niondeklassare visar en skrämmande hög konsumtion av hembränt, enligt kommunens folkhälsostrateg Håkan Jonsson, som nu vill öka medvetenheten om riskerna med hembränt. Samtidigt vill polisen ha allmänhetens hjälp med tips om tillverkning, försäljning och langning, för att motverka försäljningen.