Kort väntetid i gotländsk primärvård

Primärvården på Gotland och i Östergötland hade kortaste väntetider i landet för att få komma i kontakt med läkare, visar en landsomfattande kartläggning av Landstingsförbundet.
Enligt vårdgarantin som infördes i primärvården 1996 ska patienterna få hjälp per telefon eller genom besök ges samma dag som kontakten sker. Därefter ska en tid hos läkare erbjudas inom åtta dagar. Men enligt Landstingsförbundet är uppgifterna om väntetiden osäkra, eftersom det inte framgår hur många av patienterna som själva valt att vänta längre tid än åtta dagar för läkarbesöket.