God tillgång på torsk i Östersjön

Torskfisket i Östersjön kan bli mycket bra nästa år. Fiskeriverkets personal vittnar om rekordmycket torsk i Östersjön efter den senaste expeditionen med forskningsfartyget Argos.
Undersökningarna av torskbeståndet gjordes i slutet av november. Det tyder på mycket god tillgång av torsk i de årsklasser som är färdiga att tas upp nästa år, rapporterar Sveriges Radio Blekinge. - Det är den största mängd vi fångat under de här expeditionerna sedan 1988, säger fiskeribiolog P O Larsson till Radio Blekinge.