Stöd till skotrar vållar huvudbry

På Länsstyrelsen har frågan om stöd för inköp av miljövänligare snöskotrar vållat ett visst huvudbry. Länsstyrelsen väntas få svårt att neka den här typen av stöd, men bristen på pengar gör att det kommer att bli problem i framtiden.
Tidigare har stöd gått till turistföretag och skoterföreningar och även fiskare har kunnat få bidrag, men om även tusentals snöskotrar hos rennäringsföretag ska få stöd kan beloppen bli stora för Länsstyrelsen. På Länsstyrelsens rennäringsdelegation ska nu frågan diskuteras. Sannolikt kommer frågan även att tas upp med regeringen och med EU, eftersom det är därifrån pen