Samer kritiserar kyrkan för bristande hänsyn

Samerna kritiserar Härnösand stift för att de inte erkänner samernas rättigheter som ursprungsbefolkning.
Stiftet har nämligen ett skogscertifieringssystem där man inte tar nån som helst hänsyn till de frågor som samerna anser vara viktiga. Miljöpartisten och renskötaren Olof T Johansson menar att FSC-certifieringen den enda certifieringen som tar hänsyn till samernas rättigheter som ursprungsbefolkning. I det certifieringssystem Härnösand stift istället har valt, är det bara de privata markägarna som har dikterat villkoren säger Olof T Johansson. Tore Ramström är stiftsjägmästare och säger att de visst tar hänsyn till samerna genom att ha accepterat en skrivelse som Lantbrukarnas riksförbund har författat gällande samefrågorna, och han tycker inte att det betyder att stiftet på så sätt företräder markägarna mer än samerna: