Kullbergska utreds vidare efter kritik

Kullbergska sjukhusets framtid i Katrineholm ska utredas ytterligare. Det har hälso- och sjukvårdsnämnden beslutat. Radio Sörmland har tidigare berättat att det finns planer från den borgerligt styrda landstingsmajoritetens sida att flytta delar av verksamheten till Mälarsjukhuset i Eskilstuna.

Men det kritiserade förslaget kommer alltså inte att godkännas direkt så som föreslagits, utan först ska ansvariga divisionschefer få i uppdrag att se över vad förslaget får för konsekvenser för länets sjukhus.