Mycket gift på gamla läderfabriken

KLIPPAN. Den gamla läderfabriken i Klippan är ett av Skånes mest förorenade områden. Därför bör den vara ett av de högst prioriterade förorenade områdena i länet.
Det fastslår länsstyrelsen i sin miljöundersökning av området.
Det finns höga halter av bland annat krom och arsenik i marken vid det gamla garveriet. Området placeras i högsta riskklassen. Nu fortsätter arbetet med få fram pengar till en sanering, som skulle kosta uppemot nio miljoner kronor, enligt länsstyrelsen. – Det finns statliga medel att söka för åtgärder förutsatt att Klippans kommun tar på sig huvudmannaskapet för de vidare utredningarna och åtgärderna, säger Mats Andersson som är efterbehandlingssamordnare på länsstyrelsen. Miljöundersökningen säger att gifterna inte bedöms ha någon större påverkan på Bäljane å. Men länsstyrelsen vill inte utesluta att den samlade tillförda mängden föroreningar på sikt kan innebära negativa effekter i ån. Läderfabriken var i drift 1906-1988 och gick sedan i konkurs. Fabriken garvade skinn med kromsalter. Restprodukterna användes som utfyllnadsmaterial i sluttningen mot Bäljane å.