Försäkringskassan träffar grannländer

Vid försäkringskassans konferens som pågår i Haparanda, möts grannländernas motsvarigheter till försäkringskassan.

Än så länge finns inga konkreta samarbetsplaner mellan de olika ländernas försäkringskassor, menar Pekkar Kairento som är chef för försäkringskassan i Norrbotten.

-Huvudsyftet är att vi ska träffas regelbundet och informera varandra om vad som sker i respektive land inom socialförsäkringens område. Det är nödvändig kunskap speciellt i gränstrakterna där det arbetas med människor som rör sig mellan länderna, säger han.

I Sverige arbetar försäkringskassan med att avslöja de som fuskar i systemet. Enligt Pekka Kairento är det ännu inte aktuellt med något samarbete med Norge och Finland i det arbetet. Men han bekräftar att det har pågått ett mindre projektförsök i Norrbotten mellan Sverige och Finland.

-Vi har ganska nyligen haft ett projekt där vi har tittat på möjligheterna att göra olika kontroller med finska myndigheter och banker, för att få reda på uppgifter vi behöver för att veta att vi betalar ut rätt ersättning i olika sammanhang. Det var ett lokalt projekt som gjordes här i Norrbotten, säger Pekka Kairento.

Resultatet av försöket är inte klart och har inte redovisats.

I Norge har nyligen skett en sammaslagning mellan arbetsmarknadsmyndigheten och norska motsvarigheten till försäkringskassan. Norges nya lokalkontor samverkar också med kommunernas socialkontor.

Och redan idag finns ett gott samarbete mellan arbetsförmedling och försäkringskassa i Norrbotten, menar Pekka Kairento.

-Det är ett väldigt intressant försök som det ska bli mycket spännande att följa resultatet av. Men vi har lite olika intresseområden att bevaka, det kanske man bommar i en sådan modell som Norge har, säger han.