Miljoner till finskt språkcenter kritiseras

Axel Grundström professor i finska vid Umeå universitet är en av flera som kritiserar inrättandet av ett finskt språk- och kulturcentrum i Eskilstuna.
. Tre miljoner har Mälardalens högskola fått av regeringen för att bygga upp det finska språk och kulturcentret. Axel Grundström har tillsammans med fyra andra professorer kritiserat regeringens handlande i Svenska dagbladet. Bland annat pekar man på att det redan finns en lång tradition av studier i finska på universiteten i Lund, Umeå, Uppsala och Stockholm. De ifrågasätter det vettiga i att satsa statliga miljoner på en ny institution när de fyra universiteten tvingas göra neddragningar på sina institutioner.