Platsgaranti på gymnasiet

Alla elever ska garanteras plats på den gymnasieutbildning dom vill gå, oavsett vilka betyg dom har. Det föreslås i ett kommande lagförslag från gymnasiekommittén. Enligt kommitténs förslag ska dagens 17 gymnasieprogram ersättas med åtta "sektorer", till vilka det ska vara platsgaranti. Den elev som inte får igenom sitt förstaval ska kunna vända sig till skolväsendets överklagandenämnd.