Vårdgarantin inte uppfylld

Omhändertagandet av akut sjuka patienter är god i landet. Däremot är inte vårdgarantin helt uppfylld. Det visar en landsomfattande kartläggning som Landstingsförbundet gjort.
Undersökningen visar att nio av tio patienter som har behov av akut vård får det samma dag. En av fem av alla som bokar tid och inte är i akut behov av vård får vänta mer än åtta dagar. Åtta dagar är maxväntetiden i vårdgarantin inom primärvården som infördes 1996. I Kalmar län är väntetiden på icke-akut vård i genomsnitt 10 dagar.