Uppsalapolisen får beröm

Rikspolisstyrelsen är mycket nöjd polisverksamheten i Uppsala län.
Idag genomfördes en utvärdering och uppföljning av polisverksamheten i Uppsala län. I utvärderingen deltog bland andra den nya överdirektören på Rikspolisstyrelsen, Ann-Marie Begler och länspolismästare Göran Lindberg. Rikspolisstyrelsen fann att Polismyndigheten i Uppsala län har ett gynnsamt rekryteringsläge och att upplevs som en attraktiv arbetsplats. Man tog även upp polismyndighetens ekonomi och noterade att den är i balans för 2002 och kommer vara så även under 2003.