Hovrättsdom om upphovsrätten

Det är inte tillåtet att återpublicera inköpta texter på internet utan att upphovsmannen har godkänt det. Det slår Svea hovrätt fast i en dom.
Därmed tvingas Svenska Dagbladet, fem år efter publiceringen, betala arvode till journalisten Kerstin Hallert för en artikel hon skrivit för tidningen, och till författaren Lennart Hellsing för en dikt han skrivit. Efter publicering i tidningen lades texterna ut på tidingens hemsida, utan att författarna hade tillfrågats. Därmed gjorde sig tidningen skyldig till upphovsrättsintrång, skriver hovrätten.