Ny rapport ändrar inte planerat fiskestopp

Miljöpartiets språkrör Maria Wetterstrand säger att hon är tveksam till vilka slutsatser man kan dra av ett enstaka provfiske. Hon säger vidare att Fiskeriverkets rapport som visar på mer torsk än vid dom senaste 14 årens provfiskningar inte ensam kan ligga till grund för en ändrad bedömning.
Wetterstrand kan tänka sig att diskutera ett slopat torskfiskestopp, men förutsättningen är i så fall att det görs en ny internationell expertbedömning som visar att beståndet snabbt kan nå upp till vad hon kallar biologiskt säkra gränser utan stoppet. Värdet som rekommenderas är 160 000 ton lekmogen torsk.