Landstinget satsar miljoner på bassäng

Landstinget Västmanland satsar fem miljoner kronor för att tillfälligt lösa frågan om rehab-bassängen.

När den nuvaranden bassängen vid Centrallasarettet i Västerås rivs för att ge plats åt en ny vårdbyggnad, kommer patienterna att under två års tid hänvisas till en renoverad och ombyggd bassänganläggning på Eriksborg.

Det här är bra lösning, menar det miljöpartistiska landstingsrådet Thomas Wihman:

- Bassängen där ute kommer att öka kapaciteten för Eriksborg, och då har vi nått en lösning som ska vara till nytta för alla.

- Och med den här renoveringen som innebär att man bygger om omklädningsrummen till mera duschar och bättre anpassning för handikappade så kommer vi att kunna öka kapaciteten också, bland annat så att vi kan ha öppet ända upp till 14 timmar per dag, säger Thomas Wihman till P4 Västmanland.

Landstingets planer på att riva den nuvarande rehab-bassängen vid Centrallasarettet innan den nya rehab-anläggingen är klar möttes av protester från de handikapporganisationer som utnyttjar bassängen.

De befarade att deras medlemmar kommer att stängas ute under byggtiden, och krävde att den nya bassängen byggs klart innan den gamla rivs.

Men så kommer det alltså inte att bli.

Thomas Wihman tror alltså inte att det blir några större problem.

Landstinget har enligt honom löst frågan om badtiderna i samråd men olika brukarorganisationer, bland annat genom att minska längden på varje bassängspass.

Thomas Wihman är nöjd med lösningen:

- Det är ju en lång byggperiod, och under två år kommer detta att vara en tillfällig lösning. Men sedan - i och med att vi rustar bassängen på Eriksborg - så kommer vi efter byggtiden och efter att den nya bassängen är klar uppe på Centrallasarettet att ha en långsiktig bra lösning.

- En bra och kvalificerad rehabilitering, och det nyttjar även brukarorganisationerna och patienterna, säger landstingsrådet Thomas Wihman (mp) till P4 Västmanland.

Under onsdagen ska landstingsstyrelsen besluta om ombyggnationen på Eriksborg.