Värmländskt nej till Falun

Länsstyrelsen i Värmland säger bestämt nej till förslaget att göra Falun till huvudort när fyra mellansvenska länsstyrelser ska samordna en del s k kärnverksamheter.

Enligt ett utredningförslag som igår lämnades över till regeringen ska i hela landet sju länsstyrelser ta över hela ansvaret för frågor kring bl a kameraövervakning, körkort, yrkestrafik och medborgarskap. Länsrådet Björn Sandborgh motsätter sig en uppdelning i A- och B-län, och är istället inne på att enbart Värmlands och Örebro län sinsemellan fördelar vissa arbetsuppgifter.