Stort läckage från Prestige

Den sjunkna tankern Prestige utanför Spaniens kust, läcker 125 ton olja per dygn. Det uppgav de spanska myndigheterna på tisdagen.
Vraket efter Prestige ligger på drygt 3 000 meters djup och beräknas nu innehålla 60 000 ton olja. När Prestige sjönk var lasten 77 000 ton olja. De spanska myndigheterna hade hoppats att oljan i det kalla vattnet skulle bli trögflytande och inte läcka ut från vraket.