Luftvårdspris till Malte Sandberg

Årets luftvårdspris i länet har tilldelats Malte Sandberg, som är miljö- och hälsoskyddschef i Växjö kommun. Sandberg får priset för att han envist och med stort engagemang driver frågan om att införa alternativa fordonsbränslen. Priset, som består av en plakett i obehandlat almträ, delas ut av Kronobergs luftvårdsförbund.