Jordbruksministern tiger

Jordbruksminister Ann-Christin Nykvist vägrar att kommentera rapporten från Fiskeriverkets senaste torskexpedtion i Östersjön.
Via sin pressekreterare Anders Teljebäck låter hon meddela att hon vill invänta resultatet från de danska och tyska provfiskena och den bedömning som det internationella havsforskningrådet i Köpenhamn gör av torskbestånden. Havsforskningsrådets årliga bedömning brukar vara klar i maj. Anders Teljebäck tillägger att det finns en politisk uppgörelse med miljöpartiet och vänsterpartiet i frågan och att den ligger fast. Enligt tidigare planer skall det ensidiga svenska torskfiskestoppet träda i kraft den 1 mars nästa år.