Fel medicindos med nytt receptsystem

Primärvården har i år infört elektronisk överföring av recept mellan läkare och apoteken. Men doseringen i medicinerna beräknades i flera fall på gamla doseringangivelser.
I november upptäcktes att ett 20-tal patienter hade fått felaktig styrka på sin medicin, systemet stängdes då av och felet är nu åtgärdat och systemet har fått en extra kontrollfunktion så att det inte ska ske igen. Apoteket har kontrollerat alla recept som skickats elektroniskt. - De berörda patienterna är eller blir inom kort kontaktade av medicinskt ledningsansvarig vid respektive hälocentral säger Alf Lerner, primärvårdsövelrläkare. Ärendet är anmält till Socialstyrelsen som nu ska utreda det.