Steneberg kan få 150 fler elever nästa höst

Eftersom skolan enligt byggprotokoll är byggt för 150 fler elever än vad som går där idag ser barn- och ungdomsnämnden i Gävle över möjligheterna till att öka elevantalet från dagens 300 till 450 elever. Men förslaget splittrar förvaltningen och skapar oro på skolan.
I Gävle har ett förslag om att markant öka antalet elever på Stenebergsskolan väckt oro. Enligt personalen har skolan redan maximalt antal barn men trots det så funderar barn- och ungdomsnämnden på att öka elevantalet med 150 elever till hösten från dagens 300 till 450 elever. Bakgrunden är att nämnden måste spara 23 miljoner kronor nästa år. Enligt ett byggprotokoll så är Stenebergsskolan byggd för 450 elever. Bland de ansvariga tjänstemännen på skolförvaltningen går idag åsikterna isär om det är rimligt att öka elevantalet eller inte och frågan är under utredning.