Huset hotas av översvämningar - Markaryds kommun JO-anmäls

Ett par i Värnamo fick ingen information om att deras fastighet i Markaryd låg i ett område som SMHI har klassat som ett området med stor risk för översvämning.

Det var först när de tänkte ersätta huset på fastigheten som Miljö- och byggnadsnämnden i Markaryd informerade fastighetsägarna..

Paret anmäler nu Markaryds kommun till justitieombudsmannen, JO eftersom de anser att de fått för lite informaton från kommunen.